ПРЕЗИДЕНТ ІЛЬХАМ АЛІЄВ: АЛЬТЕРНАТИВИ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМУ НЕМАЄ!

Автор: Андрій Лебідь

На початку 90-х рр. ХХ ст. у своїй праці, що вже стала класичною, «Зіткнення цивілізацій» відомий соціолог і політолог, автор концепції етнокультурного різноманіття цивілізацій Семюел Гантінгтон розмірковує про культуру як «спусковий гачок» майбутніх глобальних конфліктів. Задовго до нього про «зіткнення цивілізацій» писали видатні філософ-екзистенціаліст Альбер Камю, історик і публіцист Бернард Льюїс. У їхньому розумінні «зіткнення цивілізацій» безпосередньо похідне від ісламу та ісламського фундаменталізму.

Подібні сентенції анітрохи не корелюють із тим, що ми бачимо в реаліях сьогодення, особливо в тих країнах, що перебувають, послуговуючись термінологією Семюела Гантінгтона, «на розломі цивілізацій». Однією з таких

держав сучасності є Азербайджан, Президент якого – Ільхам Алієв – чітко окреслив контури та переваги «пограничної ситуації» Азербайджану. Адже не секрет, що саме Азербайджан – одна з тих держав, яка перебуває на «розломі» цивілізацій, об’єднуючи в мультикультурній єдності та багатоманітті глобальний Захід і Схід.

Цей унікальний феномен сучасного Азербайджану заведено іменувати «мультикультуралізм», що означає толерантне і шанобливе ставлення більшості населення до меншин, рівноправний статус різних культурних традицій, право індивіда та соціальної групи на вибір власної ідентичності. У мультикультурному суспільстві людина зберігає свою ідентичність попри впливи інших культур. Саме це ми сьогодні бачимо в Азербайджані – центрі глобального мультикультуралізму.

Азербайджан по праву вважається мультикультурною державою, державою національно-культурного багатоманіття, де представники численних етносів і національностей, а також релігійних конфесій спільно будують Азербайджан майбутнього в атмосфері діалогу, співробітництва та взаєморозуміння.

Візіонером азербайджанського мультикультуралізму без сумніву є чинний Президент Азербайджану Ільхам Алієв. Кілька років тому, в одному зі своїх виступів Ільхам Алієв зазначив, що «Азербайджан виконав величезну роботу, пов’язану з мультикультуралізмом. Приклад Азербайджану показує, що мультикультуралізм живе… і ці тенденції, ідеї посилюються, отримуючи все більшу підтримку».

Незаперечним є той факт, що принципи і цінності мультикультуралізму і толерантності, притаманні Азербайджану і азербайджанському народові, на яких акцентував увагу Президент держави Ільхам Алієв, стали невід’ємними рисами повсякденності сучасної азербайджанської держави. На підтвердження політики мультикультурного різноманіття і єдності в Азербайджані, яку провадить Президент Ільхам Алієв, у 2014 році засновано Службу державного радника Азербайджанської Республіки з міжнаціональних питань, питань мультикультуралізму та релігії, а 2016 рік у країні оголошено Роком мультикультуралізму.

Те, наскільки значущими для азербайджанців, Азербайджану та його лідера виступають мультикультуралізм і толерантність, свідчать неодноразові заяви Ільхама Алієва з цього приводу на найвищих майданчиках глобального співробітництва. Так, на Міжнародному гуманітарному форумі в Баку в жовтні 2014 року Президент Ільхам Алієв виступив зі зверненням, в якому він зазначив, що «Мультикультуралізм є способом життя в Азербайджані, наочним свідченням чого є дружба й солідарність між народами». Як заявив Президент, Азербайджан і азербайджанці прагнули й прагнуть, аби своїм прикладом та своїми ініціативами справляти позитивний вплив на регіональні та глобальні процеси.

Роком пізніше, на Всесвітньому форумі з міжкультурного діалогу Президент Ільхам Алієв підтвердив прихильність і підтримку гуманістичного світогляду Азербайджану як світової платформи мультикультуралізму. У своєму виступі Президент Ільхам Алієв підкреслив, що в Азербайджані «завжди були сильні традиції мультикультуралізму і… Альтернативи мультикультуралізму немає!» У своєму зверненні до Папи Франциска Президент Азербайджану Ільхама Алієв підсумував, що «Мультикультуралізм і толерантність – головні пріоритети державної політики Азербайджану».

Створення під егідою Ільхама Алієва Міжнародного центру мультикультуралізму спрямоване на підтримку, збереження і примноження цінностей мультикультурного, недискримінаційного суспільства і держави. Саме в цьому – тактика і стратегія майбутнього Азербайджану та азербайджанського народу як невід’ємна частина демократичних процесів регіонального та глобального рівня.

Про правильність і далекоглядність рішень Президента Ільхама Алієва щодо безальтернативності мультикультуралізму і толерантності в Азербайджані свідчить системний підхід азербайджанського Президента і уряду в забезпеченні мультикультурної безпеки, що було відзначено на Глобальному форумі Альянсу цивілізацій ООН у Баку. Проведення міжнародних заходів такого масштабу зайвий раз підтверджує реальне ставлення і підтримку світової спільноти до мультикультурного середовища в Азербайджані. Ба більше, Азербайджан на чолі зі своїм Президентом Ільхамом Алієвим самі визначать мультикультурний вектор міжнародного співробітництва.

Таким чином, мультикультуралізм є традиційним для Азербайджану та азербайджанського народу явищем, фактором, що визначає етнічне та конфесійне розмаїття в країні. У період президентства Ільхама Алієва мультикультуралізм в Азербайджані став основою державної культурної політики, дієвим чинником внутрішньої та зовнішньої політики держави, фактором сталого розвитку Азербайджану, взірцем для інших світових держав та лідерів.

У сучасному Азербайджані зусиллями Президента Ільхама Алієва мультикультуралізм вийшов на новий щабель розвитку і завоював увагу міжнародної спільноти. Так званий «Бакинський процес» із просування азербайджанського мультикультуралізму, ініційований і підтримуваний Президентом Ільхамом Алієвим, став платформою проведення міжнародних заходів найвищого рівня; наукових конференцій із питань мультикультуралізму, міжнаціонального й міжконфесійного діалогу; Всесвітнього форуму з міжкультурного діалогу тощо.

Усе це – свідчення визнання міжнародного авторитету Азербайджану і Президента Ільхама Алієва в питаннях розширення і просування цінностей мультикультуралізму в глобальному і регіональному контекстах, розвитку атмосфери толерантності та гуманізму. Азербайджан визнано асоціюється як центр мультикультуралізму, як міжнародна платформа з просування цінностей мультикультурної єдності та багатоманіття.

Андрій Лебідь, доктор філософських наук, професор Сумського державного університету, Науковий експерт при Представнику Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Сумській області.